Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Механизация и автотранспорт

Звеното "Механизация и автотранспорт" разполага със собствена база и бензиностанция. Наличният автопарк непрекъснато се обновява и разширява, а квалифицирани кадри осигуряват обслужването и поддръжката, което допринася за независимост и гъвкавост при изпълнение на възложените му от всеки контрагент поръчки.

Неразделна част от структурата на Дружеството е специализирано Енерго - механично звено за ремонт и поддръжка на наличното оборудване, както и за монтаж и ремонт на повдигателни съоръжения.

"ПМУ" АД извършва транспорт на материали и продукция както за собствени нужди, така и за други фирми.

Галерия