Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Сертификати и Удостоверенния

1.     Сертификат ISO 9001: 2015 на "ПМУ" АД – на български и английски език
2.     Сертификат EN ISO 14001:2015 на „ПМУ” АД – на български и английски език
3.     Сертификат BS OHSAS 18001:2007 на „ПМУ” АД – на български и английски език
4.     Сертификат EN ISO 3834-2:2005 за Управление на качеството при заваряване чрез стопяване на метални материали – английски и немски език
5.     Certificate Conformity of the Factory Production Control 2451-CPR-EN1090-2014.1429.005
6.     Welding Certificate GSIHal-EN1090-2.00150.2013.004
7.     Удостоверения от Камарата на строителите в България
    -    Удостоверение № І – TV 011538 – издадено от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ПЪРВА ГРУПА – от Първа до пета категория
    -    Удостоверение № ІІІ – TV 003333 – издадено от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ТРЕТА ГРУПА – от Първа до трета категория
    -    Удостоверение № ІV – TV 005587 – издадено от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ЧЕТВЪРТА ГРУПА – от Първа до трета категория
    -    Удостоверение № V – TV 007981 – издадено от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР
8.     Разрешение № Бс 091/15.09.2008г.  – издадено от ДАМТН  на основание чл. 36 от ЗТИП
9.    Сертификат от ТИК – Бургас - No.326/15.07.2003
10.   Сертификат от ТИК – Бургас – No.1061/16.07.2003
11.   Лиценз № 0814 за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане – издаден от Европейска икономическа общност
12.   Лиценз № 200312135 -  МОН  - за обучение на заварчици
13.   Удостоверение №017/12.05.2011г. – Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение