Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Обучение на заварчици

Дружеството има собствен лицензиран от МОН Център за професионално обучение /ЦПО/, в който се обучават и повишават своята квалификация заварчици от цялата страна.

Центърът за професионално обучение към "ПМУ" АД – Бургас е на пазара на услуги за обучение от шест години. Специализиран е в обучението на заварчици съгласно EN 287-1, EN ISO 9606, EN 1418, EN 13133 и EN 13067. Това на практика покрива целия спектър на методи за заваряване, използвани в производството.

Притежава лиценз от Националната агенция за образование и обучение /НАПОО/ към Министерството на образованието, младежта и науката. Основател и член е на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение /АЛЦПО/.

Цертърът разполага със собствена материална база със съвременно оборудване, кабинет, лекционна зала и стая за почивка. Производствената база на голямата фирма дава добри възможности за практическо обучение с различни материали и съвременна техника. Екипът – ръководство и преподаватели е високо квалифициран. 

Обучението се провежда групово и индивидуално по модерна методика, която позволява гъвкавост на програмите и включването на най – новите изменения в теоретичен  и практически аспект на заваръчното производство изобщо и в частност на обучението по заваряване. И в двата случая се подхожда индивидуално към всеки обучаем, като се отчитат неговите способности, нужди и личностни качества.

Изискванията към желаещите да се обучават при нас са свързани с минималните такива според чл. 12 от НППЗ и чл. 14 от ЗПОО.

Цените на обучението варират също както и сроковете за обучение според метода, степента на квалификация, продължителността на обучение.

Голяма част от  успехите се дължат на добра координация и сътрудничество с клиентите и институциите. Готовността за бързо възприемане и внедряване на новостите е предпоставка не само за запазване на лидерската позиция, но и за разширяване на пазарния дял в областта на професионалното обучение.

Като част от "ПМУ" АД  Центърът за професионално обучение притежава Сертификат за съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001, който доказва високото ниво на качество на обучение, предлагано от Центъра.

ЦПО "ПМУ" АД е добре известен е сред фирмите в региона, чиято дейност е свързана с изработване на заварени конструкции. По договори с Органи за оценка на съответствието провежда изпити за сертифициране на заварчици според изискванията на множество български и европейски нормативни актове.

За периода на съществуването си Центърът е обучил стотици заварчици, доказващи своите умения на множество обекти в страната и чужбина. "ЛУКойл-Нефтохим Бургас", "Булгаргаз", обекти в Чехия, Германия, Либия и др. са само част от тях.