Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Безопасност и здраве

ПМУ АД има непрекъснато нарастващ екип от опитни и квалифицирани специалисти в областта на HSE & Environment Management. Тяхната задача е постоянното наблюдение и стриктното спазване на правилата за безопасност в процеса. Компанията постоянно инвестира нови ресурси за подобряване и модернизиране на оборудването и условията на труд. ПМУ АД е сертифицирана по Система за управление - OHSAS 18001:2007.

Оценяваме и контролираме рисковете на работното място съгласно Закона за здравето и безопасността. Ние предприемаме незабавни действия за преодоляване на всякакви слабости и разработваме система за тяхното наблюдение. Изготвяме план за безопасност и здраве и план за опазване на околната среда. ПМУ АД одобрява поръчки и инструкции за пожарна безопасност, както и за оказване на първа помощ.

Нашата политика за здраве и безопасност отразява настоящите приоритети на организацията, плановете и целите:

1.            Предотвратяване на злополуки и заболявания, свързани с работата и осигуряването на адекватен контрол на рисковете за здравето и безопасността, произтичащи от трудовата дейност.

2.            Предоставяне на подходящо обучение, което да гарантира, че служителите са компетентни да изпълняват своята работа.

3.            Консултации за здравето и безопасността на служителите, ежедневно, съвети и наблюдение на здравето и безопасността на работното място.

4.            Изпълнение на аварийни процедури за евакуация в случаи на пожар или други форсмажорни събития.

5.            Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на безопасна поддръжка на съоръжения, оборудване и машини и осигуряване на безопасно съхранение / използване на вещества.

6.            Предоставяне на помощ за оказване на първа помощ, комплект за оказване на първа помощ, обучен персонал.

7.            Застраховка на персонала:

-Застраховка при инцидент - Bulstrad-Life Vienna Insurance

-Отговорност на подизпълнителя - UNIQA

8.            Управление на отпадъците.


Галерия