Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Системи за управление на качеството

Ръководството, в лицето на изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията. „ПМУ ” АД изгражда единна интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, здравето и безопасността при работа и по отношение околната среда съгласно изискванията на ISO 9001:2015,  BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015 като основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността и развитие на бизнеса.

Галерия