Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски
Акционерно дружество "ПМУ"- гр. Бургас  /"ПМУ" АД - Бургас/ е учредено през 1998 година. Като правоприемник на "Монтажи" ЕАД - София, клон Бургас то наследява 40-годишния опит и висококвалифициран човешки ресурс от специалисти и ръководни инженерно-технически кадри в сферата на машинния, електро и К и П и А-монтаж.

"ПМУ" АД – гр. Бургас изпълнява всички видове машинно-монтажни, електромонтажни и КИП-работи на новостроящи се обекти и инсталации, както и ремонт, реконструкция, разширение и модернизация на съществуващи инсталации в сферата на химическата, циментовата, дървообработващата и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, металургията, енергетиката и др.

Напредъкът и доверието към фирмата се дължат на екипа от висококвалифицирани инженери и мотивиран персонал, който предлага строителни решения, отговарящи на изискванията на клиента за прецизност и точност на изпълнение. Към настощият момент персонала наброява над 332 специалисти и работници, които притежават необходимата квалификация и дългогодишен опит, за да може фирмата да предложи на своите клиенти високо качество и сигурно партньорство.

Залагаме на качествени и доказани материали и се стремим с всеки наш проект да се развиваме.

Непрекъснатите инвестиции в технологични обновления, качествено извършване на всяка поставена задача в срок, гарантират краен резултат и изграждане на дългосрочни партньорски отношения.

Области на дейност на "ПМУ" АД - гр. Бургас:

1.     Промишлено строителство

2.     Производство и монтаж на тръбопроводи, резервоари и съоръжения под налягане, метални конструкции и елементи.

3.     Монтаж на машини и съоръжения.

4.     Монтаж на ел. уредби и инсталации, контролно – измервателни прибори и автоматика.

5.     Монтаж на отоплителни и хладилни инсталации.

6.     Ремонт на машини, съоръжения и инсталации.

7.     Пусково- наладъчни работи.

В обхвата на Промишленото строителство влиза:

-      Изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения: технологични колони, топлообменници, хладници, ресивери, рулонни, цилиндрични и сферични резервоари за нефт и нефтопродукти, парни и водни енергийни котли и турбини, вентилатори, димоходи, бункери, циклони, скрубери, елеватори и всички видове транспортни ленти, портални, козлови и кулокранове, пристанищни кранове за насипни товари и прилежащите им релсови пътища.

-      Изработка и монтаж на всички видове стоманени конструкции от профилна и листова стомана - ферми, междуфермени връзки, плътни колони, каркаси, пръстени за странично укрепване на цилиндрични резервоари, опори, подпори, конзоли, и други.

-      Изграждане на всички видове тръбопроводи и продуктопроводи от черни и цветни метали, както и от легирани и високолегирани стомани и прилежащата им арматура за ниско, средно и високо налягане, монтаж и пускане в експлоатация на промишлени и битови отоплителни инсталации, изработка и ремонт на резервоари за нефтопродукти и др.

-      Изграждане на водопроводни и канализационни системи за градската ВиК мрежа и пречиствателни станции.

-      Антикорозионна защита на тръбопроводи, съоръжения и метални конструкции.

-      Монтаж на всички видове машини и съоръжения - помпи, компресори /въздушни и газови/, пресови, леярски и калибровачни машини и други.

-      Монтаж на всички видове системи за електрозахранване с ниско и високо напрежение - трансформаторни и ел. подстанции, както и осветителни, заземителни, мълниезащитни, пожароизвестителни, сигнални и диспечерски системи.

-      Монтаж на контролно-измервателни прибори и автоматични системи за контрол на технологичния процес, проверка, настройка, изпитания и пуск в експлоатация на изградените мощности.

Неразделна част от структурата на Дружеството е специализирано Енерго-механично звено за ремонт и поддръжка на наличното оборудване, както и за монтаж и ремонт на повдигателни съоръжения

За изброените по – горе дейности се изискват ред обстоятелства, на които "ПМУ" АД отговаря:
1.     Качествен инженерно – технически и производсвен персонал – общо над 350  души, от които:
-      Инженерен и технически състав –  50
-      Изпълнителски кадри – 300
2.    Квалификация на Фирмата, изразяваща се в Лицензи и Сертификати.
3.    Собствена механизация – всичко необходимо за изпълнение на работата.
4.    Собствено оборудване, необходимо за дейността.

Галерия