Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски
От първата копка на Нефтохимическия комбинат край Бургас през 1962 година до сега Дружеството участва активно в изграждането и монтажа  на всички инсталации, осъществявайки огромни по обем строително - монтажни работи.

Започвайки от  "Атмосферна дестилация-І, ІІ и ІІІ", той продължава с  "Каталитичен крекинг", "Бензол 140 хт/г.", "Етилен – 250 хт/г", "Сярнокисело алкилиране",  "Етиленов окис и етиленгликоли", "Фенол и ацетон", "Етилендиамин", "Дивинил", "Пиролен", "Полипропилен", "Ксилоли", "Етилен 150 хт/г", "Инсталация за изгаряне на нефтени и биологични утайки", Металургичният комбинат край с. Дебелт, ТЕЦ "Марица Изток", Завода за калцинирана сода край гр. Девня, АЕЦ "Козлодуй", Газокомпресорни станции по трасето на транзитния газопровод Русия-Румъния-България-Турция / Гърция и още много други.

Наложило се като надежден изпълнител и коректен партньор, "ПМУ" АД - Бургас разширява деловите си контакти и извън пределите на страната. Негови специалисти участват в изграждането на циментовите заводи в градовете Алеп, Тартуз, и Адра в Сирия, както и завода за целулоза в гр. Дейр-ез-Зор в същата страна, резервоарен парк в Мароко и продуктопроводи в Ирак.

В по-близкото минало от този задграничен рейд на дружеството останаха ремонтните работи в рафинериите в Словакия и гр. Ларнака на остров Кипър.

Списъкът на пуснатите в експлоатация обекти, пуснати в експлоатация с участието на "ПМУ" АД включва още:
1.    На територията на страната:
-      АГРС  и тръбопроводи, собственост на "Булгаргаз" ЕАД
-      Разширение на Пристанище Бургас:  PENTA OCEAN MITCUBISHI 
-      Монтаж на разтоварачи  -  VAB VATEC
-      Болница "TOKUDA" - UNITERMAK
-      Фабрика за етанол и биоетанол – гр. Алфатар
-      Подмяна на въздушен компресор в Меднообогатителна фабрика в гр. Пирдоп – Air Liquide
-      Винарска изба "ТОХУН" – гр. Поморие
-      Инсталация за обезводняване на оводнени нефтени продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво гр. Смядово - "МЕГА ГРУП" АД
-      Буферен склад за течни товари към корабно място 20А - "Космос Енерджи" ЕООД 
-      МОЛ "Пловдив" – UNITERMAK
-      "Агрополихим" – Девня – TSP MAP и DAP – "Промивно отделение"
-      Термообработка на заварени съединения за фабрика за хартия "Монди пекиджинг" – гр. Стамболийски - Zauner Impianti

По проект на AGYP за обект в Казахстан:
-      Изработка на изометрични лини
-      Изработка на товарни седла за транспортиране на резервоари

За "Лукойл България" ЕООД
-      Ремонт и реконструкция на Пласментно - Снабдителни Бази – Стара Загора, Карнобат, Пловдив, Ветрен, Аспарухово, Ихтиман, Илиенци
-      Ремонт и преобвръзка на резервоари в ПСБ
-      Изграждане на Терминал за моторни горива – гр. Русе
-      Ремонт и възстановяване на магистрален продуктопровод от ПСБ "Ихтиман" до ПСБ "Илиенци"
-      VAE CONTROLS  - ПСБ Пловдив
-      Изграждане на резервоарна ферма в "Продажба и снабдяване" - Пловдив
-      Изграждане на системи за измерване на акцизни складове на "Лукойл България" ООД
-      Изпълнение на горива тип ECTO
-      Нова рампа за автоматично пълнене
-      Монтаж на базата за захранване на оборудването с допълнителни измервателни уреди за измерване и автоматизация

За Главболгарстрой АД
-     Реконструкция и изграждане на 2 нови газотурбинни компресорени агрегата, Антикорозионна и пожарозащита на газопроводи и съответстващи опори, Осветление на площадката, Тръбоканална мрежа на площадката, Тръбопроводи на площадката на Компресорни станции на Булгартрансгаз.
-     Модернизация на съществуващите входно изходни газопроводи (шлейфи) и включване към входно изходния колектор

За Air Liquide
-     Инсталиране на оборудване и тръбопроводи за проект Heat OX на територията на Тракия Глас България в Търговище.
-     Инсталиране на оборудване и тръбопроводи на обект Сигма в Търговище, България
-     Изработка и монтаж на навес с покрив, изработен от неръждаема стомана Търговище- Тракия Глас модификация на помпа и инсталациите за азот и кислород
-     Реконструкция и модернизация на инсталации за разделяне на въздух КСА1/КСА2 в завода на ЕР ЛИКИД България- гр.Пирдоп
-     Пирдоп-Подмяна на тръбопроводи от помпена станция АВО. Изработване на панели за възстановяване на площадката
-     Пълен обем от работа по нов въздушен компресор в Пирдоп
-     Ремонт на мостов кран Q=20/5т, Компресорен цех

За Гелдоф /NV Engicon/
-     Доставка, производство и въвеждане в експлоатация на 1 резервоар за съхранение на амоняк в завод Агрополихим

За ПФК Лудогорец
-     Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена" гр. Разград

За ОМВ България ООД
-     Петролен терминал ОМВ Илиенци. Пътна бетонова настилка в Петролен Терминал ОМВ Илиянци
-     Ремонтно-възстановителни дейности на два резервоара по 400куб.

За Аурубис България АД
-     Стоманени конструкции по проект Подвижен конвектор в Металургично производство на Аурубис България
-     Изграждане на линия за пара от РУ 50/23
-     Ремонт охладителна система Топилна пещ
-     Направа топлинна изолация на нов КА2
-     Механо ремонт и модификация на ТП

2.    На територията на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
-      Ремонт и реконструкция на Каталитичен крекинг
-      Ремонт и реконструкция на Каталитичен реформинг
-      Изграждане на Нова инсталация за газова сяра
-      Разширение на Нефтобаза "Росенец"
-      Котел утилизатор за изгаряне на твърди нефтени отпадъци
-      Ремонт и реконструкция на инсталации ХО -2 и ХО -3
-      Реконструкция и модернизация на АД-5 и ВДМ -1
-      Изработка и монтаж на димоходи за АД-5 и ВДМ -1 – CHEMPEX
-      Ремонт и реконструкция на AGFI инсталации, HO-1, водородна инсталация
-      Модернизация на производството на "Полипропилен"
-      Ремонт на петролната база "Росенец"
-      пускане в експлоатация на резервоарната ферма за съхранение на гориво - 4x10 000м3 за осигуряване на съхранение на гориво
-      Танк парк Производство на дизелови горива
-      Инсталиране и повторно свързване на помпи - "Производство на битум и съхранение на тъмни нефтопродукти"
-      Ремонт на система за защита от мълнии
-      Система за измерване на нивото в петролната база "Росенец"


3.    Задгранични обекти:
-      Ремонт на резервоари – Рафинерия в гр. Ларнака – Кипър
-      Демонтаж на Рафинерия в  Кипър – TETCO
-      ЕDF Франция, монтажни работи, работи в котелно и шлосерно, подмяна разпределителни мрежи, демонтаж покрив
-      ЕDF Франция, Вътрешни сглобки при ремонтни дейности. Доставка и монтаж на метална констукция
-      Cofeli Fabricom Монтаж на тръбопровод в завод Arcelor mittal в гр. Лиеж, Белгия
-      Cofeli Fabricom Монтаж на тръбопровод в гр.Флерис, Белгия
-      Cofeli Fabricom Монтаж на тръбопроводи във Франция, Mailly-le-camp
-      Hamon Research Cottrell S.A. Заготовки, тръби и топлообменници Виетнам
-      Hamon Research Cottrell S.A. Изграждане на инсталация за очистване на отпадни газове F 101 F2101
-      SMC Joint Venture Тръбна мрежа при резервоари Пила, Декелия Кипър
-      SMC Joint Venture 2бр. Резервоари за питейна вода в района Пила, Декелия Кипър

За изброените по – горе обекти се изискват ред обстоятелства, на които "ПМУ" АД отговаря:
1.     Качествен инженерно – технически и производсвен персонал – общо над 350  души, от които:
-      Инженерен и технически състав –  50
-      Изпълнителски кадри – 300
2.    Квалификация на Фирмата, изразяваща се в Лицензи и Сертификати.
3.    Собствена механизация – всичко необходимо за изпълнение на работата.
4.    Собствено оборудване, необходимо за дейността.

Доказателства за качеството на работа при изпълнение на обектите са множеството Референции, които контрагентите на  "ПМУ" АД Бургас са издали.