Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Безразрушителен контрол

"EР Тест" EООД е създадена през 2011 г. като дъщерно дружество на "ПМУ" АД и работи в областта на безразрушителния контрол на заваръчни съединения, метални изделия, металообработващи машини, съдове под налягане и др.
Към "EР Тест" EООД  има акредетиран орган за контрол "Контрол и диагностика на статично оборудване" от вид С издадена от Изпълнителна Агенция Българска служба по акредитация.
Притежава лиценз за транспорт и работа с източници на йонизиращи лъчения издадени от Агенцията за ядрено регулиране.

Предлагаме високо качество, което се основава на:
- работата на динамичен и опитен екип;
- висококачествено оборудване, произведено от водещи компании в тази област;
- Фирмена политика, насочена към стриктно изпълнение на договорите с нашите клиенти и стремеж към изграждане на бизнес отношения, основани на доверие и честност.

Орган за контрол "Контрол и диагностика на статично оборудване" от вид С към "ЕР ТЕСТ" ЕООД извършва под акредитация следните видове контрол:
Безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари, тръбопроводи: Основен метал и заварени съединения чрез
1. Радиографичен метод на контрол;
2. Метод на контрол с проникващи течности;
3. Магнитно-прахов метод на контрол,
4. Визуален метод на контрол;
5. Ултразвуков метод на контрол
6. Дебелина на стена чрез ултразвуков метод на контрол
Метали и метални съоръжения, съдове под налягане, резервоари тръбопроводи:
7. Дебелина на покритие чрез магнитен метод
8. Метали и метални съоръжения: основен метал , заварени съединения и образци от тях - твърдост: Твърдост по Бринел чрез метод на Полди.
9. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

"ЕРТЕСТ" ЕООД извършва следните видове контрол извън акредитация:
1. Химичен анализ на метали - Спектрален анализ;
2. Тест за плътност


Фирмата има следното оборудване за прилагането на различните методи:

- промишлени рентгенови апарати, произведени от фирмите за промишлени машини за контрол (ICM) - Белгия
- Ултразвуков детектор за дефекти T-GAGE IV DL - произведен от компанията Sonatest - САЩ
- Тест за магнитни частици PARKER Bl 00 - произведен от компанията Parker Research corp. - САЩemail: [email protected]

Галерия


Изтегли файлове


Декларация независимост.pdf

Акредитация Заповед.pdf

Лицензия 2022.pdf

Акредитация Заповед ENG.pdf

Лиценз Транспорт.pdf

Декларация от ръководството.pdf

Политика на управление.pdf