Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Европейски програми

През месец юли стартира изпълнението на договор BG05M9OP001-1.003-1935-C01 „Нови възможности за икономическа активност в "ПМУ" АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

"ПМУ" АД ще даде шанс на безработни и неактивни лица да намерят своето достойно работно място и да развият успешен и динамичен екип с нови умения. Натрупания опит и знания в рамките на 12 – месечната субсидирана заетост ще повиши самочувствието на безработните лица и ще ги улесни при последващо търсене на работа. Чрез наемането на нови хора на устойчиви работни места и тяхното специализирано обучение фирмата ще разшири търговския си дял и ще повиши конкурентоспособността си с нови и креативни служители. Това ще позволи на фирмата да участва и да се конкурира в повече и по-големи проекти през следващите години. Предвидено е на по-късен етап част от наетите, които ще останат на постоянни работни места във фирмата, да бъдат квалифицирани и в други дейности за сметка на фирмата, като по този начин им се даде шанс за кариерно развитие и израстване.
Заложените цели в проектното предложение са в пряка връзка с изпълнението на инвестиционен приоритет 1 и инвестиционен приоритет 3 на ОП РЧР 2014-2020. Всички планирани дейности ще спомогнат за усъвършенстването на знанията и уменията на представителите на целевата група, ще ги мотивират да се самоусъвършенстват и да не позволяват изпадане в изолация.

Изтегли файлове


1498740834_Европейски_проекти (3).pdf