Адрес: Бургас жк. Славейков, бл.150, офис етаж
тел. +35956898012 / +35956880530 / +35956880531 e-mail: [email protected] facebook Български English Руски

Аурубис България

 • Строителство на газификационна мрежа до и на промишлена площадка на „Аурубис България“ АД
 • Подмяна на фасадна ЛТ ламарина и ролетни врати по Северната фасада, включително подмяна на СЕП с поликарбонатни про-зорци в сграда "Склад Концентрати" на територията на Аурубис България АД.
 • Извършване на технически преглед с хидравлично ипитване на паренкотел тип ПКМ12 с рег.№СфПК – 444, 446, 452.
 • Ремонт релсов път на КМЕ 5т.
 • Инсталация за очистване на изходящи газове;
 • Изграждане на междинен бункер за шихта с обем 700 тона;
 • Направа топлинна изолация на нов Контактен апарат КА2;
 • Подмяна Сушилна пещ СП2 и ремонт оборудване;
 • Ремонт охладителна система Топилна пещ;
 • Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции по проект Подвижен конвертор в Металургично производство;
 • Експертна оценка качеството на замърсено с гудрон котелно гориво, налично в резервоар на Аурубис България;
 • Изработка, доставка и монтаж на метални конструкции за Резервна анодна пещ.

Галерия